Trang bị ánh sáng mùa 5.5

2021-07-30 09:29:41

 Trang bị ánh sáng mùa 5.5

 

1.Vuốt Bẫy Ánh Sáng

(+200 Máu cho tất cả đồng minh)

-Chặn kĩ năng đầu tiên của tướng địch cho tất cả đồng minh

2.Diệt Khổng Lồ Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Đòn đánh)

(+ 10% Tốc độ Đánh)

-Sát thương của chủ sở hữu gây ra tăng 10%. Nếu máu kẻ địch lớn hơn 1100, sát thương cộng thêm sẽ là 75%.

3. Áo Choàng Thủy Ngân Ánh Sáng

(+30% Tốc độ Đánh)

-Miễn khống chế 30 giây cho chủ sở hữu

4. Găng Bảo Thạch Ánh Sáng

(+15% Tỉ lệ Chí mạng)

(+10 Sức mạnh Phép thuật)

Chỉ số cộng thêm: (+80% Sát thương Chí mạng)

-Sát thương phép và sát thương chuẩn của chủ sở hữu có thể chí mạng.

5. Cung Xanh Ánh Sáng

(+50% Tỉ lệ Chí mạng)

(+10% Tốc độ Đánh)

Chỉ số cộng thêm: (+40% Tỉ lệ Chí mạng)

-Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, giáp của mục tiêu sẽ bị giảm 70% đến khi vòng đấu kết thúc.

 

(+20 Giáp)

6. Dây Chuyền Iron Solari Ánh Sáng

(+10 Sức mạnh Phép thuật)

-Khi vòng đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tướng đồng minh trong phạm vi 3 ô bên cạnh nhận lá chắn hấp thụ 500/600/700 sát thương trong 60 giây.

7. Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Ánh Sáng

(+10 Sức mạnh Phép thuật)

(+30 Năng lượng)

-Mỗi lần chủ sở hữu dùng kỹ năng sẽ nhận được Sát thương kỹ năng tương ứng với 60% Năng lượng tối đa (Sức mạnh phép thuật cộng thêm sẽ áp dụng ngay lần dùng kỹ năng đầu tiên).

8. Huyết Kiếm Ánh Sáng

(+40 Sức mạnh Công kích)

(+20 Kháng phép)

Chỉ số cộng thêm: (+30 Sát thương Đòn đánh).

-Sát thương vật lý hồi máu cho chủ sở hữu bằng với 60% sát thương gây ra. Khi tụt xuống dưới 40%, nhận lá chắn bằng với 60% máu tối đa, duy trì 5 giây.

9. Bùa Xanh Ánh Sáng

(+30 Sức mạnh Phép thuật)

(+30 Năng lượng)

Chỉ số cộng thêm: (+30 Sức mạnh Phép thuật)

-Sau khi dùng kỹ năng, chủ sở hữu hồi lại 30 Năng lượng.

 

10. Thông Đạo Ánh Sáng

(+ 10% Tốc độ đánh)

(+ 150 Máu)

-Khiêu khích kẻ địch trong phạm vi 4 ô ở đầu vòng đấu. Khi chủ sở hữu chết, bọ hư không rực sáng sẽ được triệu hồi và khiêu khích kẻ địch xung quanh. Bọ hư không rực sáng chỉ nhận 25% chỉ số khi trang bị trên những đơn vị được triệu hồi.

11. Chén Sức Mạnh Ánh Sáng

(+ 20 Kháng phép)

(+ 15 Năng lượng)

-Khi vòng đấu bắt đầu, tướng sở hữu và 2 tướng đồng minh bên cạnh tăng 50 Sát thương Kỹ năng.

12. Kiếm Tử Thần Ánh Sáng

(+ 20 Sát thương Đòn đánh)

-Khi tham gia hạ gục, tướng sở hữu tăng 15 Sát thương vật lý, hiệu ứng này cộng dồn vô hạn, khởi đầu với 4 cộng dồn.

13. Vuốt Rồng Ánh Sáng

(+ 40 Kháng phép)

Chỉ số cộng thêm: (+30 Sát thương kỹ năng)

-Tăng 300 Kháng phép cho chủ sở hữu.

14. Tim Băng Ánh Sáng

(+ 20 Giáp)

(+ 60 Năng lượng)

Chỉ số cộng thêm: (+45 Năng lượng)

-Giảm 50% tốc độ đánh của kẻ địch trong phạm vi 2 ô.

15. Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng

(+ 20 Giáp)

(+ 20 Kháng phép)

-Chủ sở hữu nhận 35 Giáp và Kháng phép với mỗi kẻ địch tấn công mình

16. Phong Kiếm Ánh Sáng

(+ 20 Kháng phép)

(+ 150 Máu)

Chỉ số cộng thêm: (20% tốc độ đánh cho tất cả đồng minh.)

-Kẻ địch bị hất tung 10 giây, bỏ qua kháng hiệu ứng.

17. Giáp Thiên Thần Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Đòn đánh)

(+ 20 Giáp)

(+ 30% Tốc độ Đánh)

Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ Đánh

-Chủ sở hữu sẽ hồi sinh với 100% máu và loại bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi sau khi bị hạ gục lần đầu tiên.

18. Bàn Tay Ánh Sáng

(+ 15% Tỉ lệ Chí mạng)

(+ 15 Năng lượng)

Công dụng

-Chủ sở hữu nhận 45 Sát thương vật lý và 45 Sức mạnh phép thuật và hồi máu bằng 40% sát thương gây ra.

19. Kiếm Súng Hextech Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Đòn đánh)

(+ 40 Sát thương Kỹ năng)

Chỉ số cộng thêm: 30% Sức mạnh Phép thuật

-Sát thương phép và sát thương chuẩn từ kỹ năng của chủ sở hữu hồi máu bằng 50% sát thương gây ra. Lượng máu hồi vượt mốc sẽ tạo thành lá chắn hấp thụ tối đa 600 sát thương.

20. Vô Cực Kiếm Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Đòn đánh)

(+ 75% Tỉ lệ Chí mạng)

Chỉ số cộng thêm: 40% Sát thương Chí mạng

-Chủ sở hữu nhận 75% Tỉ lệ Chí mạng. Mỗi 1% tỉ lệ chí mạng vượt mức 100% sẽ chuyển thành 1% Sát thương chí mạng.

21. Nỏ Sét Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Kỹ năng)

(+ 20 Kháng phép)

-Kẻ địch trong phạm vi 4 ô xung quanh bị giảm 50% Kháng phép. Khi chúng dùng kỹ năng sẽ chịu sát thương phép tương ứng 400% năng lượng tối đa.

22. Đại Bác Ánh Sáng

(+ 40% Tốc độ Đánh)

-Tăng tầm đánh của chủ sở hữu thêm 2 ô và nhận thêm 40% Tốc độ đánh. Đòn đánh của chủ sở hữu không thể bị né.

23. Dây Chuyền Chuộc Tội Ánh Sáng

(+ 150 Máu)

(+ 15 Năng lượng)

-Mỗi 5 giây, chủ sở hữu hồi 40% máu đã mất cho đồng minh trong phạm vi 2 ô. Đồng minh được hồi máu giảm 30% sát thương diện rộng phải chịu trong 5 giây.

24. Cuồng Cung Ánh Sáng

(+ 40% Tốc độ Đánh)

(+ 20 Kháng phép)

Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ Đánh

-Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra thêm 1 tia sét gây 110% sát thương vật lý. Tia sét có kích hoạt hiệu ứng đòn đánh và có thể chí mạng.

25. Áo Choàng Tĩnh Lặng Ánh Sáng

(+ 15% Tỉ lệ Né)

(+ 20 Giáp)

Chỉ số cộng thêm: Toàn bộ đồng minh tăng 15 Năng lượng khởi đầu.

-Kẻ địch bị chiếu trúng tăng 65% năng lượng tối đa cho lần dùng kỹ năng đầu tiên.

26. Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Đòn đánh)

(+ 15 Năng lượng)

-Đòn đánh của chủ sở hữu hồi thêm 15 năng lượng.

27. Dao Điện Ánh Sáng

(+ 10% Tốc độ Đánh)

(+ 15 Năng lượng)

-Mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ phóng ra 1 tia sét giật 6 tướng địch, gây 100 sát thương phép và giảm 50% kháng phép của chúng trong 5 giây.

28. Giáp Lửa Ánh Sáng

(+ 150 Máu)

(+ 20 Giáp)

Chỉ số cộng thêm: Hồi 2% máu tối đa mỗi giây.

-Mỗi 2 giây, 1 kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 4 ô bị đốt 40% máu tối đa thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm khả năng hồi máu của chúng đi 50%.

29. Găng Tay Đạo Tặc Ánh Sáng

(+ 15% Tỉ lệ Chí mạng)

(+ 15% Tỉ lệ Né)

-Ở đầu vòng đấu, chủ sở hữu sẽ nhận 2 trang bị Rực Sáng ngẫu nhiên.

 

30.Quyền Năng Khổng Lồ Ánh Sáng

(+ 10% Tốc độ Đánh)

(+ 20 Giáp)

-Khi chủ sở hữu nhận sát thương hoặc gây sát thương chí mạng sẽ nhận thêm 6 Sát thương vật lý và 6 Sức mạnh phép thuật. Cộng dồn 25 lần và khi đủ 25 cộng dồn, nhận thêm 50 Giáp và 50 Kháng phép.

31. Giáp Máu Ánh Sáng

(+ 300 Máu)

-Chủ sở hữu tăng 2000 máu.

32. Cờ Lệnh Zeke Ánh Sáng

(+ 10 Sát thương Đòn đánh)

(+ 150 Máu)

-Chủ sở hữu và 2 tướng đồng minh bên cạnh tăng 50% tốc độ đánh.

Liên Hệ Ngay :
📞zalo Mr .Tai : 09176.000.10

📞zalo Mr.Nam: 09176.000.11

📞zalo Mr.Duc: 09176.000.12

HỆ THỐNG SHOWROOM CỦA QUỐC VIỆT COMPUTER
SỐ 21 - NGUYỄN ĐỨC CẢNH - HƯNG BÌNH - THÀNH PHỐ VINH - NGHỆ AN
HOTLINE : 0968691011
Thời gian làm việc Sáng: Từ 7h30-11h30 Chiều từ:13h30 đến 17h30
SỐ 204 - LÊ DUẨN - TRƯỜNG THI - THÀNH PHỐ VINH - NGHỆ AN
HOTLINE : 0912221011
Thời gian làm việc Sáng: Từ 7h30-11h30 Chiều từ:13h30 đến 17h30
GIỚI THIỆU QUỐC VIỆT Giới thiệu Công Ty Thông Tin Liên Hệ Thông Tin Tuyển Dụng Tin Tức
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Hướng Dẫn Mua Hàng Trực Tuyến Hướng Dẫn Thanh Toán Hướng Dẫn Mua Hàng Trả Góp Gửi Yêu Cầu Bảo Hành Góp Ý, Kiếu Nại
DMCA.com Protection Status
CHÍNH SÁCH CHUNG Chính Sách, Quy Định Chung Chính Sách Vận Chuyển Chinh Sách Bảo Hành Chính Sách Đổi Trả Chính Sách Bảo Mật
THÔNG TIN KHUYẾN MẠI Thông Tin Khuyến Mại Sản Phẩm Khuyến Mại Sản Phẩm Bán Chạy Sản Phẩm mới Sản phẩm Vừa xem
Da thong bao voi bo cong thuong
© 2023 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC VIỆT 🏠 SHOWROOM1 : Số 21 Nguyễn Đức Cảnh – Phường Hưng Bình – TP.Vinh – Nghệ An 🏠 SHOWROOM2 : Số 204 Lê Duẩn – Phường Trường Thi – TP.Vinh – Nghệ An Email: quocviet@qvc.vn - website: qvc.vn MST: 2901425724 ĐIỆN THOẠI: 02383.59.58.59 - 02383.599.313 HOTLINE: 0912221011 - 0968691011
Đặt Hàng Nhanh
So sánh sản phẩm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng